Wol- en textielfabrieken in Veenendaal

 

Het project Wol- en textielfabrieken in Veenendaal is bestemd voor leerlingen van groep 7 en 8.
In de geschiedenismethoden gaat het bij het onderwerp Industrialisatie vaak over de industrie in Engeland of, waar het om textiel gaat, over de industrie in Twente. Door dit project ontdekken de leerlingen dat ook in Veenendaal tijdens en na de industrialisatie veel wol- en textielfabrieken ontstonden. Ook zullen zij ontdekken, wat het was om als kind te moeten werken in deze fabrieken.

De leerdoelen van het project zijn:

  • leren hoe in Veenendaal de wol- en textielindustrie ontstond;
  • ontdekken hoe er werd gewerkt in de wol- en textielindustrie;
  • weten welke termen er in de wol- en textielindustrie werden gebruikt en wat ze betekenen;
  • inzien wat kinderarbeid betekent.
     

Het project Wol- en textielfabrieken in Veenendaal bestaat uit vier lessen, die op school worden gegeven en een bezoek van 60 minuten aan de Cultuurfabriek, Viseum Veenendaal en het Historisch Informatiepunt. De docent kan voor lessen kiezen die aansluiten bij de interesse en de beschikbare tijd.
Het project bestaat uit een docentenhandleiding met historische achtergrondinformatie, een dvd Kinderarbeid in Veenendaal en lessen met opdrachten.

Voor het bezoek aan de Cultuurfabriek is begeleiding van de docent en een extra begeleider (ouder, stagiaire) noodzakelijk. Het opdrachtenboekje voor de leerlingen wordt door de werkgroep tijdens het bezoek verstrekt.
Schooljaar 2013 - 2014:  € 1,- per leerling.